Foreldreportalen

For elever under 18 år må signering av avtale og betaling gjøres av en foresatt.
Det er mulig for den foresatte å foreta elektronisk signering og betaling sammen med eleven når han/hun er innlogget. Når eleven har logget inn kan altså foresatt gjøre sin signering og betaling, uten at det er nødvendig å logge ut.
 
Hvis det ikke lar seg gjøre å signere og betale sammen med eleven kan eleven gi tilgang til en egen foresatt-pålogging. Dette gjør eleven når han/hun har logget seg inn med sin Feide-ID. Eleven må fylle inn e-postadresse og et passord til den foresatte som skal signere. Når dette er gjort vil den foresatt få en e-post med lenke til sin pålogging. 
  
Brukernavn kan se slik ut test675@nfk.no. Passord får du muntlig fra ditt barn. 
 
Foresatt-pålogging gjøres her: 
Fylkeshuset, 8048 BODØ - Org nr: 964982953 - Bankkontonummer: 4750 40 25000 - IBAN: NO7547504025000 - Swift:SNOWNO22 -
Nordland fylkeskommune