Foreldreportalen

Tilgang til foresatt-pålogging i foreldreportalen gis av eleven når han/hun har logget seg inn med sin Feide-ID. Eleven må der fylle inn e-postadresse og et passord til den foresatte som skal signere. Når eleven har gjort dette vil den foresatt få en e-post med lenke til sin pålogging. Passordet må den foresatte få muntlig fra sitt barn.
  
Det er også mulig for den foresatte å foreta elektronisk signering og betaling med innloggingen til barnet/eleven. Når eleven/barnet er ferdig med sin signering kan altså foresatt gjøre sin signering og betaling, uten at det er nødvendig å logge ut.
 
Brukernavn kan se slik ut test675@nfk.no. Passord får du fra ditt barn. 
 
 
Foresatt-pålogging gjøres her: 
Fylkeshuset, 8048 BODØ - Org nr: 964982953 - Bankkontonummer: 4750 40 25000 - IBAN: NO7547504025000 - Swift:SNOWNO22 -
Nordland fylkeskommune