Velkommen til Nordland fylkeskommunes portal for signering og betaling for elev-PC og læremiddelordning

I portalen kan foresatte (for elever under 18 år) digitalt signere avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler, og betale leie for PC før skolestart 2018.  

Slik får du tilgang til portalen 
Pålogging til portalen krever at eleven har en Feide-konto.
Feide-konto vil opprettes av Nordland fylkeskommune og informasjon om dette vil sendes ut per sms til elevene i løpet av uke 32. 
(SMS ble sendt ut mandag 13.08.2018 kl. 15.30)
 
Innlogging gjøres via Logg inn-knappen i venstremenyen. Når eleven er logget inn kan avtale signeres av foresatte. Eleven kan også opprette egen tilgang til foresatte for signere og betaling. Informasjon om foresatt-pålogging og lenke til pålogging for foresatte finner du i venstremenyen under Foreldreportalen. 
 
Elever som ikke har oppgitt mobilnummer når de søkte om skoleplass vil ikke få tilgang og må derfor ta med en utskrevet avtale til skolestart (signert av foresatt og elev), eller møte opp på skolen for å få brukerkonto til Feide. (Lenke til avtale for utskrift.)

Tidligere elever
Elever som har benyttet seg av PC-ordningen tidligere skal skal ikke signere ny PC-avtale, men må signer "Avtale for leie av bøker, lærebøker og andre læremidler." Dette dukker opp som eget valg etter innlogging.

Betaling av leie for elev-PC

Når kontrakten er elektronisk signert kan samlet leie for alle tre årene betales i portalen.
Ved betaling i portalen gis en rabatt på 400 kroner. I portalen er prisen for leie 2 744 kroner

De som velger å ikke betale i portalen vil motta faktura til foresatt/eleven en gang per skoleår. Prisen blir da 1 032 kr for skoleår 2018/2019, 1 048 kr for skoleår 2019/2020 og 1 064 kr for skoleår 2020/2021. Totalt 3 144 kroner. (Avtalen må signeres i portalen.)

Leiekostnader er regulert i forhold til stipendsatsene til det minste ikke behovsprøvde utstyrsstipendet fra Statens lånekasse
 
For elever under 18 år godkjenner foresatte med sin underskrift avtalen for sitt barn for utlånsperioden, og er økonomisk ansvarlig for avtalen.   

Utlån av bøker, lærebøker og andre læremidler

Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes:  
  • Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene. 
  • Bøker skal ikke mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje. 
For å forhindre forbytting av lærebøker skal eleven skrive navn i bøkene. Bøker som lånes ut gjennom skolens bibliotek, skal leveres tilbake i samsvar med Felles utlånsreglement for bibliotekene ved de videregående skolene i Nordland
 
For å gjøre utleveringen av lærebøker ved skolestart så smidig som mulig ønsker vi at elevene på forhånd finner frem kvittering for signert kontrakt for fremvisning. Dette kan for eksempel gjøres ved å logge seg på "Min side" med mobilen, og vis frem skjermbilde som bekrefter signert kontrakt. 

Informasjon om datautstyr for elever

Årets elev-PC 2018 er en HP ProBook 440 G5. Dette er en datamaskin som tilfredsstiller kravene for programvare som skal brukes i opplæringen.
For de teknisk interesserte kan vi nevne at årets elevmaskin har en Intel Pentium 4415U prosessor, 4 GB RAM, 128 GB SSD, 14 tommers HD-skjem og web-kamera med HD-kvalitet. Datamaskinen kommer med sekk.
 

Problemer med å få signert?Hvis du opplever problemer med å få signert kontrakten så kan du kjøre BankID sine verktøy for å sjekke at PC og BankID er ok.
 
 
Elever som ikke har oppgitt mobilnummer når de søkte om skoleplass i Vigo vil ikke få tilgang til løsningen før skolestart. De dette gjelder må derfor ta med en utskrevet avtale til skolestart (signert av foresatt og elev), eller møte opp på skolen for å få brukerkonto til Feide.
 
Fylkeshuset, 8048 BODØ - Org nr: 964982953 - Bankkontonummer: 4750 40 25000 - IBAN: NO7547504025000 - Swift:SNOWNO22 -
Nordland fylkeskommune