Velkommen til Nordland fylkeskommunes portal for signering og betaling for elevPC- og læremiddelordning

Nordland fylkeskommune innfører digital signering av "Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler" og betaling av leieavgift for PC-ordning til skolestart 2017.  Dette for å gjøre utlevering av elev-PC og læremidler så smidig som mulig. Utlevering av elev-PC og læremidler er avhengig av at avtalen er signert av elev og foresatt.    

 
Hvordan få tilgang til løsningen 
Pålogging til portalen krever at eleven har en Feide-konto. Feide-konto vil opprettes av Nordland fylkeskommune og informasjon om dette vil sendes ut per sms til elevene i løpet av uke 32-33. (Vi sender da til mobilnummeret som elevene har oppgitt i Vigo når det ble søkt om skoleplass.) Elever som ikke har oppgitt mobilnummer vil ikke få tilgang til løsningen før skolestart. De dette gjelder må derfor enten ta med en utskrevet av avtale til skolestart (signert av foresatt og elev), eller møte opp på skolen for å få brukerkonto til Feide. (Lenke til avtale for utskrift.)
 
Med Feide-kontoen kan elevene logge inn ved å klikke på Logg inn-knappen i venstremenyen. Når eleven logget inn kan avtale signeres og tilgang til foresatte opprettes. Får å gi tilgang til foresatt må epost-adresse til foresatt fylles inn.   
Brukernavnet(Feide ID) er det samme som eleven vil bruke for å få tilgang til skolens nettverk ,its learning, iSkole etc.
 
Pålogging og informasjon for foresatte ligger i venstremenyen under Foreldreportal. 
Viktig! Hvis du som foresatt selv har en Feide ID  så skal den ikke brukes i løsningen. For å logge inn må du bruke foreldreportalen (til venstre) med brukernavn og passord som du skal ha fått fra ditt barn.
 

Betaling av leie for elev-PC

Når kontrakten er elektronisk signert betales leien for alle tre årene i portalen. Total leiepris for alle tre årene er 3 096 kroner. (Totalpris er regulert for årlig økning i stipend. 2017 1 014 kr, 2018 1 032 kr, og  2019 1 050 kr. ) Ved betaling av leie for alle tre årene gjøres samtidig med signering av kontrakten gis det en rabatt på 400 kroner. Med rabatt blir da total leiepris på 2 696 kroner
 
Leiekostnader for datautstyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende sum for minste ikke behovsprøvde stipend pr. år. (Jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven.) Skoleåret 2017/2018  er det minste ikke behovsprøvde utstyrsstipendet fra Statens lånekasse på 1 014 kroner. 
 
De som velger å ikke betale alle tre fakturaene med en gang vil av Nordland fylkeskommune få tilsendt fakturerer til foresatt/eleven en gang per skoleår, med 30 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling går kravet til inkasso. 
For elever under 18 år godkjenner foresatte med sin underskrift denne avtale for utlånsperioden og tilsvarer «elev/låntaker» i avtaleteksten, og at krav rettes direkte mot denne. 
 

Informasjon om datautstyr for elever

Årets elev-PC 2017 er en HP ProBook 440 G4. Dette er en datamaskin som tilfredsstiller kravene for programvare som skal bruke i opplæringen.
For de teknisk interesserte kan vi nevne at året elevmaskin har en Intel Pentium 4414U prosessor, 4GB ram, 128 GB SSD, 14 tommers HD-skjem og web kamera med HD kvalitet. Datamaskinen kommer med sekk.
 

Utlån av bøker, lærebøker og andre læremidler

Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes:  
  • Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene. 
  • Bøker skal ikke mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje. 
For å forhindre forbytting av lærebøker skal eleven skrive navn i bøkene. Bøker som lånes ut gjennom skolens bibliotek, skal leveres tilbake i samsvar med Felles utlånsreglement for bibliotekene ved de videregående skolene i Nordland
 
For å gjøre utleveringen av lærebøker ved skolestart så smidig som mulig ønsker vi at elevene på forhånd finner frem kvittering for signert kontrakt for fremvisning. Dette kan for eksempel gjøres ved å logge seg på "Min side" med mobilen, og vis frem skjermbilde som bekrefter signert kontrakt. 

Problemer med å få signert?Hvis du opplever problemer med å få signert kontrakten så kan du kjøre BankID sine verktøy for å sjekke at PC og BankID er ok.
 
Fylkeshuset, 8048 BODØ - Org nr: 964982953 - Bankkontonummer: 4750 40 25000 - IBAN: NO7547504025000 - Swift:SNOWNO22 - 
Nordland fylkeskommune